Гаранция паравани

◼︎ AB GROUP > ДУШ-КАБИНИ | ПАРАВАНИ > 3 ГОДИНИ 
 > ИЗТЕГЛИ ГАРАНЦИОННА КАРТА 
 ⬇︎

 

◼︎ REA > ДУШ-КАБИНИ | ПАРАВАНИ > 2 ГОДИНИ

 

 

Важно:


Гаранция за непротичане на изделията и функции, свързани с правилно взет размер и качествено изпълнен монтаж, се счита за валидна само при условие, че размерите са взети от служител на AB и последвалият монтаж е извършен от монтажна група на AB. 

Гаранцията НЕ е приложима при грешни/обратни наклони във вашата баня и отказ от техническите препоръки и подобрения на наш специалист за предотвратяване на течове (предлагаме монтаж на допълнителни лайстни, които спират водата). Ние можем да си свършим работата, но не можем да спрем действието на физичните закони.


В случай, че размерите са взети и монтажът е извършен от трети лица, гаранцията НЕ покрива протичане на кабината или повреди, в следствие на неквалифициран транспорт и монтаж.